Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak over beleid van de school.

De school en het bestuur van Orion vragen bij de ontwikkeling van beleid de mening van de ouders en van de personeelsleden. Voorgenomen beleid wordt voor advies of voor instemming aan deze raden voorgelegd. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal vijf keer per jaar, het liefst één maal in de vijf weken en deze vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad overlegt met de schooldirectie en het bestuur over belangrijke onderwerpen als:

  • de begroting
  • het formatieplan
  • het schoolplan en de schoolgids


De huidige samenstelling van de MR is:

Personeelsgeleding:

Heeft u vragen voor de MR, dan kunt u ons e-mailen.

Oudergeleding:

Vergaderingen:

24 juni 2024
15 april 2024
18 maart 2024
29 januari 2024


18 december 2023


16 oktober 2023


11 september 2023