Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak over beleid van de school.

De school en het bestuur van Orion vragen bij de ontwikkeling van beleid de mening van de ouders en van de personeelsleden. Voorgenomen beleid wordt voor advies of voor instemming aan deze raden voorgelegd. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal vijf keer per jaar, het liefst één maal in de vijf weken en deze vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad overlegt met de schooldirectie en het bestuur over belangrijke onderwerpen als:

  • de begroting
  • het formatieplan
  • het schoolplan en de schoolgids


De huidige samenstelling van de MR is:

Teamgeleding:

  • Anne Oud  - a.oud@orion.nl
  • Ancolet Wester - a.wester@orion.nl

Heeft u vragen voor de MR, dan kunt u ons e-mailen.

Oudergeleding:

  • Marjolein van Mierlo  - marjolein.vanmierlo@outlook.com
  • Andjeli Ardjoen -  andjeliardjoen12@gmail.com
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die deel willen nemen in onze ouderraad of MR. Wilt u mee denken over onze school? Meld u aan!
Hoe?
Stuur voor 20 juni 2023 een e-mail naar: e.arends@orion.nl of bel/sms/app naar: 06/36354752