Samenwerken met partners

Op onze school wordt onderwijs gegeven. Maar op de Van Detschool is er zo veel meer! Wij werken met verschillende partners samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden. 

 

SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs)

‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp die voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes kinderen, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Cordaan

Op de Van Detschool werken sociotherapeuten en een gedragswetenschapper vanuit Cordaan. Deze integrale vorm van jeugdhulp op school zetten wij voornamelijk in op de onderwijs-zorggroepen van de school. Zij werken met kinderen aan de doelen die nodig zijn om de les te volgen of om in een groep goed te kunnen functioneren. Daarnaast leveren zij soms korte begeleidingstrajecten bij individuele kinderen.

Levvel

Via Levvel zijn er verschillende behandelaars aan de school verbonden. De Jeugd maatschappelijk werker  richt zich op zowel het kind, de ouders en de samenwerking met school. De sociotherapeut richt zich op de begeleiding van de individuele leerling. Hierbij wordt onder andere gewerkt aan sociale vaardigheden, het IK boek, psycho-educatieve training. Thuis staat opvoedingsondersteuning centraal. De medewerkers van Levvel  stemmen zoveel mogelijk af op het aanbod op school en hebben intensief  contact met de leerkracht. De kracht van deze vorm van begeleiding is dat de driehoek school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden worden.

MOC 't Kabouterhuis

In de kleutergroepen werken we intensief samen met pedagogisch medewerkers vanuit het MOC Kabouterhuis. Zij begeleiden kinderen in de jongste groepen op hun schoolse vaardigheden en specifieke hulpvragen. 

Overige partners 

Jeugdartsen GGD Amsterdam

Op de Van Detschool werkt een jeugdarts van de GGD. Zij heeft een rol bij de toelating van leerlingen en heeft binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol.

Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

 

 

 

Groei & Glunder

Voor Specialistische naschoolse opvang werken we samen met Groei en Glunder. De kinderen die naar de groepsbegeleiding van Groei & Glunder gaan hebben in sterkere mate behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bekrachtiging. Er wordt in de groepsbegeleiding gewerkt aan de persoonlijke (sociale) doelen in groepsverband. Deze doelen staan vaak ook op school centraal. 

Vesper

Vesper BSO+ 

Vesper BSO+ is een buitenschoolse opvang gespecialiseerd in de opvang van kinderen met een extra zorgvraag. Bij ons komen kinderen om te spelen, bewegen, ontspannen en avonturen te beleven. De kinderen krijgen een duidelijk dagprogramma inzichtelijk gemaakt met pictogrammen. Zo wordt de dag voorspelbaar en weet het kind wat het kan verwachten. Dit samen zorgt voor de beste omgeving voor het creëren plezier, spel en vriendschappen. We werken in kleine groepen en gespecialiseerd personeel. Onze gespecialiseerde pedagogisch medewerkers hebben een brede ervaring met kinderen die extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen wij de kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Enthousiast geworden over onze BSO+ en wil je meer informatie? Stuur dan even een mailtje naar info@bijvesper.nl of bel naar 085 060 8837. Je kan ook je kind direct vrijblijvend aanmelden via https://www.bijvesper.nl/aanmelden.

Stichting S&B 

Stichting S&B is binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de sportstimulering voor kinderen in het speciaal onderwijs cluster 4. Op de Van Detschool verzorgen zij de naschoolse sportactiviteiten. Ook werken medewerkers van Sports & Behaviour in de school om leerlingen extra te ondersteunen.

Kinderfysiotherapie 

Op de Van Detschool werken we samen met een praktijk voor kinderfysiotherapie en ergotherapie. Wanneer leerlingen hulp nodig hebben met hun motorische (leer)ontwikkeling kan de fysiotherapeut ingezet worden. De praktijk heeft expertise op het gebied van de motorische ontwikkeling en de sensorische informatieverwerking. Fysiotherapie op school wordt altijd vanuit de CvB aangevraagd. De kosten van fysiotherapie gaan via het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Logopedie

Op de Van Detschool werken we samen met een logopedist van de Praatmaatgroep.  Wanneer leerlingen hulp nodig hebben met spraak- en of taalontwikkeling kan de logopedist ingezet worden. 

Logopedie op school wordt altijd vanuit de CvB aangevraagd / geindiceerd. De kosten van logopedie gaan via het basispakket van de ziektekostenverzekering.