Wat leer je bij ons op school?

Wij verzorgen onderwijs en zorg aan kinderen met gedrags-en/of psychiatrische problemen. We werken op school toe naar passende uitstroom en richten ons hierbij op de kerndoelen uit het basisonderwijs.

Op de Van Detschool besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en sociaal gedrag. De basis van ons handelen is traumasensitief, waarbij iedere kind helpen zijn eigen triggers te leren kennen en ook hoe hier mee om te gaan. Als een kind zich prettig voelt op school gaat het leren veel beter.

Als een kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn dan gaat het graag naar school. Op de Van Detschool zorgen onze drie kernwaarden ervoor dat naar school gaan plezierig wordt en blijft. Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid

Onze leerlijnen

De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de hand van leerlijnen. In de leerlijnen staan de te behalen kerndoelen beschreven en de gewenste aanpak en planning die daarbij hoort.

In alle groepen wordt gewerkt met een (didactisch)groepsoverzicht. Hierin staat wat de doelen voor dat jaar voor die groep zijn. Omdat het ene kind verder is dan het andere, werken we in drie verschillende niveaugroepen, zo krijgen alle leerlingen het aanbod dat zij aankunnen en dat hen uitdaagt. Leren lezen en leren begrijpen wat je leest, is ontzettend belangrijk en daar besteden we veel aandacht aan. Daarnaast staan de andere belangrijke leerlijnen (vakken) zoals: mondelinge taal, spelling, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, expressie en wereldoriëntatie op het rooster.

Overstijgend aan al deze leervakken wordt gewerkt aan leren-leren en sociaal gedrag; dit richt zich op samenwerken, zelfstandig werken en reflecteren op jezelf, de ander en op het werk.

Extra begeleiding

Veel leerlingen hebben extra begeleiding op school. Op de Van Detschool wordt er ondersteuning door onderwijsondersteuners geboden in de jongste groepen of specifieke begeleiding door so­ciotherapeuten of orthopedagogisch medewerkers. Wij werken samen met jeugdhulp uit de regio. Verder werken wij met stagiaires van de opleidingen PW, SPH en de PABO. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de leerlingen en kunnen we onze expertise doorgeven aan de nieuwe collega’s. De Commissie van Begeleiding volgt de ontwikkeling van elke leerling en als het nodig is wordt er hulp ingezet van een remedial teacher, of een fysio­therapeut / logopedist die vanuit een externe praktijk op school behandelingen uitvoert.

Onderwijs & Zorg samen (KompASS klas/AtlASS klas)

De Van Detschool heeft een speciaal aanbod voor leerlingen die (nog) niet in een gewone groep mee kunnen. Voor deze leerlingen hebben we speciale groepen waar onderwijs en jeugdhulp intensief samenwerken (KompASS-klas/AtlASS-klas). De leerlingen in deze groepen worden in hun onderwijs- en sociale ontwikkeling begeleid door een leerkracht, een onderwijsassistent en/of een sociotherapeut. In deze klassen zitten minder leerlingen waardoor er meer individuele begeleiding mogelijk is. De leerlingen krijgen onderwijs dat aangepast is aan niveau, mogelijkheden en leertempo.