Wat vinden wij belangrijk?

De Van Detschool is een Pedologisch Instituutschool, een cluster 4 school voor Speciaal Onder­wijs (SO) voor leerlingen van 4 - 13 jaar. Onze school heeft expertise op het gebied van obser­vatie en behandeling. Veel van onze leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig door leerproblemen, sociaal emotionele problemen, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld autisme, adhd, hechtingsproblematiek, faalangst).

Wat maakt de Van Detschool speciaal?

Allereerst is de Van Detschool gewoon een school: kinderen leren er lezen en rekenen, zij spelen, vieren feest, maken ruzie, knutselen, gymmen... Maar naast deze gewone dingen is er op de van Detschool veel ruimte voor extra zorg, onderzoek en behandeling. De leerkrachten op de Van Detschool zijn opgeleid voor het werken met kinderen met een complexe problematiek. En heel belangrijk: zij doen dit vanuit een grote betrokkenheid! De leerkrachten kunnen daarnaast een beroep doen op in- en externe deskundigen: intern begeleiders en remedial teachers, maar ook bijvoorbeeld therapeuten zoals logopedisten.

Een gewone school

Hoewel de Van Detschool veel speciale zorg biedt, is het ook gewoon een schóól! Op het eerste gezicht ziet de school er dan ook niet veel anders uit dan andere scholen. Er zijn twee schoolpleinen - een voor de jongste kinderen en een voor de oudere. Elk jaar gaan de kinderen op schoolreis en regelmatig zijn er thema’s en projecten zoals de kinderboekenweek, de kinderboerderij, theater, film, voeding. De school beschikt over een goede kinderbibliotheek en ook multimedia heeft een plaats in het onderwijs. De onderwijsinhoud op de Van Detschool is dus heel gewoon…

…maar toch anders

De manier waarop de kinderen les krijgen, is wel anders. Naast individuele aandacht – mogelijk door de kleine groepen – geeft de leerkracht vaak extra ondersteuning met behulp van bijvoorbeeld pictogrammen (plaatjes) of vaste routines. Het leertempo wordt aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: sommige kinderen leren in kleine stappen, andere in wat grotere. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren van sociale vaardigheden. Zo leren kinderen op hun beurt wachten, naar een ander luisteren en bijvoorbeeld praten over waar ze boos of verdrietig over zijn. Want voor de kinderen op de Van Detschool zijn deze vaardigheden meestal niet vanzelfsprekend.

Gezonde school

Wij zijn een gezonde school en hebben het vignet Gezonde School op twee thema’s; Sport en Beweging & Roken en Alcohol. We werken hard aan de pijlers voor van het thema Voeding. ’s Morgens eten de kinderen fruit en drinken ze water. Zoete snacks, snoep of koeken die veel suiker of chocola bevatten zijn niet toegestaan op school. Pakjes drinken bevatten veel suiker en wij raden dit af. Water drinken is de nieuwe norm op school; dit mag de hele dag. Uiteraard houden we rekening met uw kind als hij of zij een specifieke dieet-behoefte heeft. Gezonde voeding heeft een positief effect op het leren en op de ontwikkeling van kinderen!