Hoe meld ik een leerling aan?

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator via het algemene telefoonnummer van onze school: 020 - 676 98 49. Ook kunt u de zorgcoördinator benaderen voor het afspreken van een kennismakingsbezoek.

Wanneer wordt een leerling toegelaten? 

Uw kind wordt ingeschreven op onze school als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Als uw kind naar een MOC Kabouterhuis of naar een vergelijkbare instelling gaat, dan kan deze verwijzer de verklaring voor uw kind aanvragen. Het samenwerkingsverband bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is.

Onze zorgcoördinator kan in overleg met u de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. U kunt deze verklaring ook zelf rechtstreeks bij het SWV aanvragen .

Waar vind ik meer informatie?

Ga voor meer informatie naar de website van het Samenwerkingsverband (SWV).