AVO Leraar/mentor in het VSO

Op het Orion College Amstel willen wij uitbreiden door een extra klas te openen, om nog meer leerlingen een plekje binnen ons onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor zoeken we een enthousiaste leraar met affiniteit voor onze doelgroep.

Waar kom je te werken?

Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met extra ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het Orion College Amstel biedt onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-entree onderwijs) en richting vervolgonderwijs (MBO niveau 2). Tevens zijn we dit schooljaar een pilot gestart met een VMBO-T klas.Je komt te werken op een school waar veel aandacht is voor de individuele leerling, maar ook voor het groepsdynamische proces. Als traumasensitieve school weten we een ondersteunend en veilig schoolklimaat voor onze leerlingen neer te zetten in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners. Op het gebied van onderwijs zijn we bezig met innovatieve kunstprojecten om onze leerlingen vanuit een rijke en dynamische leeromgeving, in samenwerking te laten leren. Hiervoor zoeken we creatieve leraren die graag bijdragen aan deze innovatie.Als team werken wij nauw samen om onze jongeren het beste uit zichzelf te laten halen. Beleid maken we dan ook grotendeels gezamenlijk vanuit diverse ontwikkelbijeenkomsten, waardoor elke medewerker hier nauw bij betrokken is.

Jouw rol

Als mentor/groepsleraar ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen in brede zin. Het lesaanbod staat in het teken van het voorbereiden van onze leerlingen op een succesvolle plek in de maatschappij. Hier ligt zowel pedagogisch als didactisch een belangrijke opdracht bij jou. Je hebt het mentoraat over een klas en biedt jouw leerlingen een breed vakkenpakket aan, met naast de basisvakken veel ruimte voor onder andere lessen op het gebied van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en burgerschap. We hechten veel waarde aan een coachende onderwijsstijl en het bouwen aan een vertrouwensrelatie met jouw leerlingen.Omdat we lesgeven vanuit bevlogenheid willen stimuleren, worden leraren op hun expertisegebied (indien gewenst) ingezet om in elkaars klassen les te geven. Welke vakken je aan jouw klas zult aanbieden is daarom tot zekere hoogte bespreekbaar. We maken voor iedere leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan, wat de basis vormt voor het gepersonaliseerde onderwijs en de ondersteuning op maat, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het (streef)niveau en de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.In veel gevallen zal het doel zijn om leerlingen te laten doorstromen naar MBO onderwijs en in sommige gevallen rechtstreeks naar arbeid. Het aanleren van arbeidsvaardigheden en stage (extern of intern) zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de schoolloopbaan van de jongeren.

Onderdeel van de Stichting

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair én voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Doordat we samenwerken in een stichting van negen scholen waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg, maar ook techniek centraal staan, kunnen we onze leerlingen uitdagen en ervoor zorgen dat ook zij de optimale stap kunnen zetten in de maatschappij. We beschikken over moderne leermiddelen en studieprogramma’s die onze leerlingen maar ook jou in staat stellen je kennis up-to-date te houden.

Wie zoeken we?

Je bent een gedreven, onderzoekende en ondernemende onderwijsprofessional die zich continu wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen, die moeilijkheden met gedrag ervaren, en staat sterk in je schoenen. Je bent een echte teamspeler die graag samenwerkt met het netwerk om de leerling heen. We zoeken verder een leraar die….

 • een afgeronde PABO-opleiding of eerste- dan wel tweedegraads-bevoegdheid heeft
 • pedagogisch en didactisch sterk is en in staat is te differentiëren tussen de verschillende niveauverschillen
 • kennis en ervaring heeft met gedragsproblematiek en jongeren van 12-18 jaar
 • communicatief en sociaal vaardig is in het sturen van de groepsdynamiek en in het contact met leerlingen, ouders/opvoeders en het team
 • een daadkrachtige persoonlijkheid heeft met een oplossingsgerichte werkhouding en een sterk relativeringsvermogen (het liefst met wat humor)
 • in staat is om moderne lessen te verzorgen waarin moderne technologieën worden geïntegreerd.

Hoe ziet de aanstelling eruit?

 • Jouw salaris is bepaald volgens de CAO PO, schaal L11
 • Het gaat om een aanstelling van minimaal 0,6 tot 1,0 FTE
 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één schooljaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse tevredenheid.

Interesse?

Zet jij je volgende stap in je carrière bij Stichting Orion? Je kunt je C.V. en motivatiebrief uiterlijk 3 juli sturen naar Kelly van der Koelen (directeur): e-mail: k.vanderkoelen@orion.nl. Neem ook bij vragen gerust contact op!

 

 

Vacature details

 • Leerkracht
 • Vast
 • 24-32, 32-40 of fulltime
 • Startdatum" In overleg

Contact informatie